Skip to main content

Andaç BaskıAndaç ve Andaç Baskısı Hakkında

İnsan hayatının dönüm noktaları arasında mezuniyetler de vardır. Mezuniyetlerinse yeni bir hayat müjdesinin yanında beraberinde getirdiği güzelliklerden en değerlisi andaçlardır. Okul yıllığı anlamına gelen andaç için “İçerisinde okul künyesinin, öğretmenlere ait bilgilerin ve mezun olan tüm öğrencilere ait fotoğraflar ile arkadaş yorumlarının yer aldığı, farklı özelliklerdeki basılı hatırattır.” da denebilir.

Anaokulla başlayan eğitim-öğretim hayatı içerisindeki tüm mezuniyetler için andaç baskısı (yıllık baskısı) yapılabilir. Bu doğrultuda yıllıklar, mezun olunan okulun derecesine göre tasarlanır. Anaokulu yıllıkları genellikle yoğun renkli, albenili olmaktayken seviye arttıkça daha sade, şık tasarımlar tercih edilir.

Andaç Baskısının Özellikleri

Hazırlık aşamasından son hâline kadar bir andacın kalitesinin ilgili okulun kimliğini de yansıttığı ve yıllar geçse de manevi değeri sebebiyle deformasyona uğramaması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda andaç baskısının yüksek kalitede olması bir tercih değil, gereklilik olmalıdır.

Yıllık baskısı farklı renk ve ciltlerde yapılabilir. Andaçların kapakları, deformasyonun önüne geçilmesi ve kalitenin artırılması amacıyla iç sayfalardan daha kalın olur. Kapakta mukavva da kullanılabilir. Cilt ve kapakta görsel zenginlik için yaldızlı kâğıt tercihi yaygındır.

Andaçlar, özellikleri farklı kâğıtlara basılabilse de gramajı yüksek kâğıtlar hem görselliği hem de dayanıklılığı açısından daha çok kullanılır. Bu nedenle sayfa sayısına da bağlı olmakla birlikte andaç baskısının görece ağır olduğu söylenebilir. Baskının sağlam olması için sayfalar, cilt dikişle birbirine tutturulur.

Yıllık boyutları da değişkendir. Genellikle kurumun imajına ve geçmiş yıllardaki andaçlarına bakılarak en uygun andaç boyutu belirlenir.

İpucu

Dijital baskı merkezlerinde toplu basım yapılabildiği gibi adetli basım da yapılabilmektedir. Bu doğrultuda kaybolma, deforme olma gibi nedenlerle yıllık baskısı zaman içerisinde tekrarlanmak istendiğinde bu tür bir merkeze başvurulabilir. Dijital baskılarda renklerin ofset baskıya kıyasla istenene daha yakın olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir.