Skip to main content

Bilet BaskıBilet Baskısı Hakkında

Bilet, ulaşım sektöründen eğlence sektörüne geniş bir yelpazede içerisinde kendine kullanım alanı bulmuş olan, üzerinde ilintili etkinlik hakkında bilgilerin yer aldığı, çoğunlukla numaratörlü, küçük kâğıtlardır. Belge niteliğindeki bu kâğıtlar, ücretli faaliyetler için ücretin ödendiğini de gösterir. Hazır şablon kullanılarak ya da özel tasarım yapılarak ortaya çıkarılan biletlerin baskısı baskı merkezlerinde yapılır. Farklı özellikteki merkezlerde bilet baskısı yapılabiliyor olmasına karşın, özellikle az adetteki biletlerin baskısı için dijital merkezleri tercih etmek, hem süre hem maliyet açısından daha avantajlıdır.

Genellikle ilgili mekâna giriş için kısa süreliğine kullanılan materyaller olsa da biletlerin tasarımından baskısına özenle oluşturulması gerekir zira bir bilet, onu bastıran kuruluşun marka bilinirliğini artıran bir tanıtım aracıdır. Dolayısıyla marka imajına önem verenlerin bilet baskısına da önem vermesi beklenir çünkü kurumsallık, büyüklüğü gözetilmeksizin kurum adına hazırlanan tüm ögelerde bütüncül bir yaklaşım sergilemeyi gerekli kılar.

Bilet Baskısının Özellikleri

Sektör ve konu ayrımları göz önünde bulundurulduğunda tek bir bilet tasarımının varlığından bahsetmek mümkün değildir. Bu doğrultuda bilet baskısı çok çeşitli özelliklerde yapılabilir. Bir diğer deyişle, biletin üzerinde bulunan içerikler hem bilgi hem görsel açıdan değişkendir. Örneğin kimi biletlerde organizatör ya da faaliyetten mesul kuruluşun logosu yer alırken kimilerinde hologram kullanılması gerekir.

Bilet baskısı genellikle kuşe ya da 1. hamur, 170 ila 250 gram ağırlığı arasındaki kâğıtlara yapılır. Baskı tek yönlü olarak yapılabileceği gibi çift yönlü olarak ve tek renkli yapılabileceği gibi 4 renkli olarak da yapılabilir. Öte yandan kimi biletlere perforaj da uygulanabilir. Yani, biletin istenen bir köşesine/kenarına, kolaylıkla kopartılabilmesi için küçük delikler açılabilir. Numaratör gerekli olduğundaysa otomatik olarak artan numaraların bilete basılması mümkündür. Ayrıca baskı, ciltli olarak yapılır ve iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte genellikle talep oluşturulduğu günü müteakip birkaç gün içerisinde basılarak sahibine teslim edilir.

Bilet baskı fiyatları ise cilt sayısı, kullanılan renkler ve özel kesim yapılıp yapılmadığı gibi etmenlere göre değişiklik gösterir.