Skip to main content

Faaliyet Raporu Baskısı

Faaliyet Raporu Baskısı Hakkında

Faaliyet raporu, anonim, limited ve sermayenin bölündüğü komandit şirketlerin hazırlamakla mükellef oldukları, kamu kurumlarının ise şeffaflık ilkesi doğrultusunda yayımladıkları, içerisinde bir iş yılı süresince yapılan ticari ve mali faaliyetlerin detaylı bir şekilde yer aldığı almanaklardır. Dijitalleşme süreci içerisinde ağda paylaşılabilir özelliğe kavuşmuş olsa da faaliyet raporunun arşivlenmesi amacıyla basılı kopyalarının alınması gerekir. Öte yandan internete erişimin olmadığı ya da internetin kesildiği durumlarda yapılacak şirket içi toplantılarda da kullanılabilmesi için şirketlerin faaliyet raporu baskısı yaptırmış olması faydalarınadır. 

Kurum ve kuruluşların prestiji açısından değerlendirildiğinde içeriği kadar kalitesi de önemli olan faaliyet raporu baskıları ofset ve dijital baskı merkezlerinde yapılır. Adet sayısı az olan baskı ihtiyaçları ise dijital merkezlerde, yüksek kaliteli üretimlerle karşılanır. Baskı kalitesi açısından beklentileri fazlasıyla karşılayan dijital faaliyet raporu baskıları, ciltleme kalitesi açısından da tatmin edici düzeyde olur. 

Faaliyet Raporu Baskısının Özellikleri

Faaliyet raporu baskısı için hem iç sayfalarda hem kapakta kuşe kâğıt tercih edilir. Mat ya da parlak özellikte olan bu kâğıtların gramajları, iç sayfalar için 170 gram, kapak için 350 gram olarak belirlenir. Arşivlenmesinde sorun çıkmaması adına faaliyet raporlarının ebadı standart olarak A4 boyutunda olur. Bu özelliklerin tamamı ise değiştirilebilir, özelleştirilebilirdir. Bir diğer ifadeyle baskıda kullanılan kâğıt türü, gramajı ve boyutları, dijital baskı merkezlerinde istekler doğrultusunda standart dışına çıkarılabilir. 

Tek ya da 4 renkli faaliyet raporu baskısının tamamlanmasının ardından ciltleme aşaması geçilir. Ciltleme iplik dikişli, spiralli, tel dikişli ya da sırttan tutkallı olarak yapılabilir. Ciltleme türü seçiminde faaliyet raporunun sayfa sayısı dikkate alınır. 

Anıldığı gibi faaliyet raporları kurum ve kuruluşların imajını yansıtan basılı materyallerden olduğundan hem kapakta hem iç sayfalarda birbirinden farklı özellikteki baskı tekniklerinin kullanılması mümkündür: Kapak mat ya da parlak selefonla kaplanabilir, lak, gofre, varak vb. teknikler kullanılarak belirli alanlar öne çıkarılabilir.