Skip to main content

Kitapçık Baskı

Kitapçık Baskısı Hakkında

Kitapçık, en genel tanımıyla 8 ila 96 sayfa aralığında sayfa sayısına sahip olan, içerisinde yazı, görsel ve grafiklerin yer aldığı basılı (matbu) ürünlerdir. Kitapçıklar farklı amaçlara hizmet etmeleri amacıyla kullanılırlar. Örneğin reklam ve pazarlama amacıyla kullanılabileceği gibi seviye tespit sınavlarında soruların sunulduğu kaynak olarak da kullanılabilirler. 

Kitapçık baskısı hem dijital hem ofset baskı hizmeti sunan matbaalarda yapılabilmesine karşın özellikle zamanla yarışıldığı durumlarda dijital baskı merkezlerinde yaptırılır. Bu merkezler, zamandan tasarruf sunmasının yanı sıra ofset baskı merkezleriyle eş kalitede hizmetler vermesi sebebiyle de tercih edilir. 

Kitapçık Baskısının Özellikleri

Kitapçık basımı serüveni, kitapçık tasarımının son hâlinin matbaaya ulaştırılmasıyla başlar. Tasarımın özellikleri incelenerek baskının yapılacağı makine ve yapılacak ayarlar belirlenir. Tasarım, A4 boyutunda olabileceği gibi A5 boyutunda da olabilir. Kitapçık baskısı yatay ya da dikey, tek yönlü ya da çift yönlü ve siyah-beyaz ya da 4 renkli olarak yapılabilir. Şayet kitapçık içerisinde fotoğraf kullanılacaksa tasarım aşamasında yüksek çözünürlüklü fotoğraflar seçilmesine özen gösterilmelidir. 

Baskının ne tür bir kâğıda yapılacağı, kitapçığın hangi amaca hizmet edeceği dikkate alınarak ve bütçe gözetilerek yapılır. Genellikle kitapçıklar 1. hamur ya da kuşe kâğıtlara basılır. Kâğıtların gramajı ise iç sayfalar için asgari 80, azami 160; kapak için asgari 90, azami 350 olarak belirlenir. 

Baskının son aşaması ciltlemedir. Kitapçıklar ağırlıkla tel dikiş olmak üzere spiral ya da tutkal ile de ciltlenebilmektedir. 

Kitapçık Baskısının Fiyatları

Kitapçık baskı fiyatları, diğer tüm basılı ürünlerde olduğu gibi tercih edilen kâğıdın özelliklerine, sayfa sayısına, baskının renkli olarak yapılıp yapılmayacağına ve ciltleme özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Bununla birlikte, az sayılı kitapçık basımı ihtiyaçlarında dijital merkezlerde çözüm aramak çok daha kârlı olmaktadır. Tasarımınız hazır olduğunda Kubilay Dijital’e ulaşarak baskı fiyatları hakkında net bir bilgi edinebilirsiniz.